BRD4 Inhibition Is Synthetic Lethal with PARP Inhibitors through the Induction of Homologous Recombination Deficiency

Chaoyang Sun, Jun Yin, Yong Fang, Jian Chen, Kang Jin Jeong, Xiaohua Chen, Christopher P. Vellano, Zhenlin Ju, Wei Zhao, Dong Zhang, Yiling Lu, Funda Meric-Bernstam, Timothy A. Yap, Maureen Hattersley, Mark J. O'Connor, Huawei Chen, Stephen Fawell, Shiaw Yih Lin, Guang Peng, Gordon B. Mills

Research output: Contribution to journalArticle

58 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'BRD4 Inhibition Is Synthetic Lethal with PARP Inhibitors through the Induction of Homologous Recombination Deficiency'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences