REGg controls hippo signaling and reciprocal NF-kB–YAP regulation to promote colon cancer

Qingwei Wang, Xiao Gao, Tong Yu, Lei Yuan, Jie Dai, Weicang Wang, Geng Chen, Chan Jiao, Wang Zhou, Quan Huang, Long Cui, Pei Zhang, Robb E. Moses, Jianhua Yang, Fengyuan Chen, Junjiang Fu, Jianru Xiao, Lei Li, Yongyan Dang, Xiaotao Li

Research output: Contribution to journalArticle

18 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'REGg controls hippo signaling and reciprocal NF-kB–YAP regulation to promote colon cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences