Introducing new editorial board

William L. Holzemer, Sachiyo Murashima, Hiromi Eto, Misuzu F. Gregg, Shigeko Horiuchi, Yayoi Iwasaki, Shigeko Izumi, Reiko Makabe, Mitsue Maru, Mieko Ozawa, Reiko Sakashita, Hirofumi Takagi, Toshiaki Takeda, Junko Tashiro, Noriko Yamamoto-Mitani, Seonae Yeo, Akemi Yamazaki

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Introducing new editorial board'. Together they form a unique fingerprint.