Clinical evaluation of a combination treatment with cefminox and fosfomycin for infections complicated in patients with hematological disorders

Taku Seriu, Shoichiro Tsuda, Hiroyuki Nakai, Tsuyoshi Murakami, Teruyuki Takashima, Yukari Takahashi, Shinji Tanaka, Hitoshi Nakagawa, Hikari Nishigaki, Shouhei Yokota, Masafumi Taniwaki, Shinichi Misawa, Kei Kashima, Yuko Kuzuyama, Hiromi Yashige, Hiroshi Fujii, Hitoshi Imanishi, Tetsuro Nakai, Yasuo Ohkawara, Shigeo HoriikeKazuhiro Nishida, Tsukasa Okuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical evaluation of a combination treatment with cefminox and fosfomycin for infections complicated in patients with hematological disorders'. Together they form a unique fingerprint.